Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dyplomy – sesja styczeń-luty 2019 r.

W dniu 24 maja 2019 r. (piątek) w godz. 8.00 – 15.00 do szkół macierzystych zdających dostarczymy przesyłką kurierską dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla tegorocznych absolwentów technikum, którzy w sesji styczeń-luty 2019 r. zdali egzamin z ostatniej kwalifikacji.

Dyrektor szkoły odbiera osobiście przesyłkę od kuriera lub upoważnia do odbioru pisemnie inną osobę.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.