Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Weryfikacja list zdających – Podstawa programowa 2012.

Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zostały zamieszczone listy zdających (uczniów/słuchaczy, absolwentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych) zgłoszonych do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019 do weryfikacji.
Prosimy o elektroniczną weryfikację list w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2019 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.