Aktualności

Komunikaty

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w trakcie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.