Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń-luty 2019 – Podstawa programowa 2012 – Miejsca i terminy zdawania

W serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zamieściliśmy w zakładce „Uczniowie w ośrodkach” wykazy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 z wyszczególnieniem miejsca i terminu zdawania danej części egzaminu, do rozdania zdającym.

Prosimy o sprawdzenie zgodności danych z informacjami posiadanymi przez szkołę.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.