Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Weryfikacja list zdających – sesja 1. Zima 2019 – Podstawa programowa 2012

Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zostały zamieszczone listy zdających (uczniów/słuchaczy, absolwentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych) zgłoszonych do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 do weryfikacji.

Prosimy o elektroniczną weryfikację list w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2018 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.