Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Przekazanie wyników do szkół i zdających.

  1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (części pisemnej i praktycznej) z sesji czerwiec-lipiec 2018 dla uczniów, absolwentów i kursantów kwalifikacyjnych kursów zawodowych będą udostępnione w formie elektronicznej dyrektorom szkół macierzystych zdających w dniu 31 sierpnia 2018 r. od godz.8.00 w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły. Na wykazach znajdą się wyniki uczniów, absolwentów i kursantów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
  2. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów dla absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy w sesji czerwiec-lipiec 2018 otrzymają szkoły macierzyste zdających w dniu 31 sierpnia 2018 r. (piątek) w godz. 8.00 – 15.00 przesyłką kurierską.
    Dyrektor szkoły odbiera osobiście przesyłkę od kuriera lub upoważnia do odbioru pisemnie inną osobę.
  1. Zdający – absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdający egzamin zawodowy eksternistycznie  otrzymają wyniki/świadectwa  przesyłką poleconą na adres podany w deklaracji/wniosku. Przesyłka zostanie wysłana w dniu 31 sierpnia  br.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.