Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wykaz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej.
Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły został zamieszczony formularz z wykazem uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i słuchaczy szkoły policealnej, którzy zostali zgłoszeni do egzaminu z ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Przeznaczeniem formularza jest potwierdzenie przez dyrektora szkoły faktu ukończenia szkoły w dniu 22 czerwca 2018 r. przez poszczególnych uczniów/słuchaczy.

Listę absolwentów należy uzupełnić TYLKO elektronicznie w serwisie do 29 czerwca 2018 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.