Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Listy zdających KKZ

Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły w zakładce: Egzamin Zawodowy/Podstawa Programowa 2012/Aktualizacja KKZ-zaświadczenia zamieszczono listę osób zgłoszonych przez podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy  do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2018.

Organizatorzy KKZ zobowiązani są do uzupełnienia tych list o następujące informacje:

– numer i datę wydania zaświadczenia

– adres zdającego do korespondencji

Powyższe informacje należy przekazać niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia (obowiązuje tylko forma elektroniczna).

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.