Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Przekazanie wyników do szkół i zdających

  1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (części pisemnej i praktycznej) z sesji styczeń-luty 2018 dla uczniów, absolwentów i kursantów kwalifikacyjnych kursów zawodowych będą udostępnione w formie elektronicznej dyrektorom szkół macierzystych zdających w dniu 23 marca 2018 r. od godz.8.00 w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły. Na wykazach znajdą się wyniki uczniów, absolwentów i kursantów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
  2. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów dla absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2018 otrzymają szkoły macierzyste zdających w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) w godz. 8.00 – 14.00 przesyłką kurierską.
    Dyrektor szkoły odbiera osobiście przesyłkę od kuriera lub upoważnia do odbioru pisemnie inną osobę.
  1. Zdający – absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdający egzamin zawodowy eksternistycznie  otrzymają wyniki/świadectwa  przesyłką poleconą na adres podany w deklaracji/wniosku. Przesyłka zostanie wysłana w dniu 23 marca br.
  2. Informujemy ponadto, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie § 1. pkt. 3b (Dz.U. 2416) zdający, którzy przystąpili i nie zdali egzaminu w sesji styczeń -luty 2018 mogą złożyć deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. Termin składania deklaracji, w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdających – do dnia 30 marca 2018 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.