Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Weryfikacja list zdających – Podstawa programowa 2012

Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zostały zamieszczone listy zdających (uczniów/słuchaczy, absolwentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych) zgłoszonych do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec  2018 do weryfikacji.

Prosimy o elektroniczną weryfikację list  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2018  r.

23 marca 2018 r. do weryfikacji zostaną dodane osoby, które w sesji styczeń-luty 2018 przystąpiły do egzaminu i go nie zdały.
W celu zgłoszenia zdającego na sesję czerwiec-lipiec 2018 należy przypisać mu salę i  termin egzaminu (praktyczny model dk, w, wk).
Prosimy o elektroniczną weryfikację dla tych osób w terminie do 30 marca br.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.