Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja STYCZEŃ-LUTY 2018. Miejsca i terminy zdawania.

W serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zamieściliśmy w zakładce „Uczniowie w ośrodkach” wykazy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji STYCZEŃ-LUTY 2018 z wyszczególnieniem miejsca i terminu zdawania danej części egzaminu, do rozdania zdającym.

Prosimy o sprawdzenie zgodności danych z informacjami posiadanymi przez szkołę.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.