Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Informujemy, że egzaminatorzy egzaminu zawodowego wpisani do ewidencji prowadzonej przez OKE we Wrocławiu, zainteresowani udziałem w ocenianiu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanych w 2018 r. mają możliwość składania zgłoszeń w Serwisie Egzaminatora/Zgłoszenie do sesji w terminie do 30 września 2017 r.

Wykaz egzaminatorów, którzy zgłosili deklarację udziału w egzaminach w 2018 r. zostanie udostępniony dyrektorom szkół/placówek przeprowadzających egzamin w terminie styczeń luty 2018 od dnia 6 października 2017 r.

Egzamin będzie przeprowadzany w terminach zgodnie z komunikatem dyrektora OKE z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1: styczeń luty 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad powoływania/wyznaczania egzaminatora zostały zamieszczone w Serwisie Egzaminatora.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Wydziału Egzaminów Zawodowych OKE we Wrocławiu drogą elektroniczną na adres wz.sekretariat@oke.wroc.pl lub telefonicznie 71 785 18 81.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.