Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Konferencje dla szkół/placówek/organizatorów KKZ/ośrodków, które przeprowadzają egzamin zawodowy w roku szkolnym 2017/2018.

Pobierz harmonogram konferencji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.