Aktualności

Komunikaty

Egzamin ósmoklasisty, maturalny, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowy i egz. eksternistyczne

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Pobierz wytyczne

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.