Aktualności

Komunikaty

Egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny, maturalny, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowy

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych.

Pobierz informacje
Pobierz wytyczne
Plakat informacyjny

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.