Aktualności

Egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny, maturalny, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowy

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne.

Zobacz artykuł MEN

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.