Aktualności

Egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny

Informacja dla członków zespołów nadzorujących dotycząca zasad przeprowadzania egzaminu

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin gimnazjalny
Egzamin maturalny

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.