Egzamin ósmoklasisty

Sprawozdania i wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.

Sprawozdanie z egzaminu ósmoklasisty 2020 r. w województwie dolnośląskim – język polski

Sprawozdanie z egzaminu ósmoklasisty 2020 r. w województwie opolskim – język polski

Sprawozdanie z egzaminu ósmoklasisty 2020 r. w województwie dolnośląskim – matematyka

Sprawozdanie z egzaminu ósmoklasisty 2020 r. w województwie opolskim – matematyka

Sprawozdanie z egzaminu ósmoklasisty 2020 r. w województwie dolnośląskim – języki obce

Sprawozdanie z egzaminu ósmoklasisty 2020 r. w województwie opolskim – języki obce

Wstępne informacje o wynikach w województwie dolnośląskim

Wstępna informacja

Rozkłady wyników

Lokalizacje

Wstępne informacje o wynikach w województwie opolskim

Wstępna informacja

Rozkłady wyników

Lokalizacje

Wybrane dane statystyczne

województwo dolnośląskie

województwo opolskie

Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. według powiatów

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 w szkołach woj. dolnośląskiego i opolskiego

Wstępne informacje o wynikach w kraju

Wstępna informacja

Rozkłady wyników

Lokalizacje

Skale centylowe

Wyniki województw, powiatów oraz gmin w formie mapy interaktywnej

Skip to content