Aktualności

Egzamin ósmoklasisty

Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Wstępne informacje o wynikach w województwie dolnośląskim

Wstępna informacja

Rozkłady wyników

Lokalizacje

Wstępne informacje o wynikach w województwie opolskim

Wstępna informacja

Rozkłady wyników

Lokalizacje

Wybrane dane statystyczne

województwo dolnośląskie

województwo opolskie

Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. według powiatów

Wstępne informacje o wynikach w kraju

Wstępna informacja

Rozkłady wyników

Lokalizacje

Skale centylowe

Wyniki województw, powiatów oraz gmin w formie mapy interaktywnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.