Aktualności

Egzamin ósmoklasisty

Szkolenia dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych ze szkół podstawowych i przedstawicieli poradni psychologiczno – pedagogicznych woj. dolnośląskiego i woj. opolskiego.

Zapraszamy przewodniczących zespołów egzaminacyjnych ze szkół podstawowych na spotkanie poświęcone przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2020 roku.

Na szkolenie należy przybyć co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną, aby pobrać przygotowane dla szkoły materiały.

!!!!! MATERIAŁY NIEODEBRANE NA KONFERENCJI NIE BĘDĄ WYSYŁANE DO SZKÓŁ –  ODBIÓR OSOBISTY W SIEDZIBIE OKE WE WROCŁAWIU !!!!!

Pobierz harmonogram

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.