Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2015 po sesji poprawkowej (sierpniowej)

Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 roku w kraju

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2015 r.

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2015 w województwie dolnośląskim i opolskim

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2015 r. w województwie dolnośląskim.

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2015 r. w województwie opolskim.

 

Zdawalność egzaminu maturalnego 2015

nowa formuła – tabela

stara formuła – tabela i wykresy

Zdawalność egzaminu maturalnego 2015 według powiatów

nowa formuła – tabela

stara formuła – tabela

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2015 według przedmiotów

nowa formuła – tabela i wykresy przekrojowe

stara formuła – tabela i wykresy przekrojowe

nowa formuła – tabela i wykresy przekrojowe – miasto Wrocław i Opole

stara formuła – tabela i wykresy przekrojowe – miasto Wrocław i Opole

nowa formuła – tabela – egzaminy ustne

stara formuła – tabela – egzaminy ustne

 

Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 r. według szkół, powiatów i województw

Zdawalność egzaminu maturalnego (w tym zdawalność obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów)
Średnie wyniki procentowe obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów
Średnie wyniki procentowe dodatkowych egzaminów pisemnych z wybranych przedmiotów i poziomów

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego w 2015 roku.

Kategorie
Aktualności
Skip to content