Aktualności

Egzamin maturalny

Język polski (poziom podstawowy)

Arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

– Arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusz dla uczniów słabosłyszących (A3)

Arkusz dla uczniów słabowidzących (A4)

Arkusz dla uczniów niewidomych (A6 – czarnodruk)

Arkusz dla uczniów niewidomych (A6 – WinBraille)

Arkusz dla uczniów niesłyszących (A7)

Rozwiązania zadań i schematy punktowania (arkusze A1, A3, A4)

Rozwiązania zadań i schematy punktowania (arkusze A2, A7)

Rozwiązania zadań i schematy punktowania (arkusz A6)


         Matematyka (poziom podstawowy i rozszerzony)


Języki obce

Język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony)

Język francuski (poziom podstawowy i rozszerzony)

Język hiszpański (poziom podstawowy i rozszerzony)

Język niemiecki (poziom podstawowy i rozszerzony)

Język rosyjski (poziom podstawowy i rozszerzony)

Język włoski (poziom podstawowy i rozszerzony)

 

Język białoruski jako język mniejszości narodowej (poziom podstawowy i rozszerzony)

Język litewski jako język mniejszości narodowej (poziom podstawowy i rozszerzony)

Język niemiecki jako język mniejszości narodowej (poziom podstawowy i rozszerzony)

Język ukraiński jako język mniejszości narodowej (poziom podstawowy i rozszerzony)

Język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (poziom rozszerzony)

Język kaszubski jako język regionalny (poziom rozszerzony)


Biologia (poziom rozszerzony)

Chemia (poziom rozszerzony)

Fizyka (poziom rozszerzony)

Geografia (poziom rozszerzony)

Informatyka (poziom rozszerzony)


Filozofia (poziom rozszerzony)

Historia (poziom rozszerzony)

Historia muzyki (poziom rozszerzony)

Historia sztuki (poziom rozszerzony)

Język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

Wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)


 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content