Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2014 w sesji poprawkowej (sierpniowej) i po uwzględnieniu tej sesji.

Pliki w formacie  .pdf

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu, w sierpniu 2014 r.:

województwo dolnośląskie
województwo opolskie

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2014 r.

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2014 r. – wg powiatów – tabela

Wyniki egzaminu maturalnego 2014 według przedmiotów
tabela i wykresy przekrojowe
tabela i wykresy przekrojowe – miasto Wrocław i Opole
tabela – egzaminy ustne
wykresy według przedmiotów i typów szkół

Wyniki egzaminu maturalnego w 2014 r. według szkół, powiatów i województw

Zdawalność egzaminu maturalnego (w tym zdawalność obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów)
Średnie wyniki procentowe obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów
Średnie wyniki procentowe dodatkowych egzaminów pisemnych z wybranych przedmiotów i poziomów

Dane statystyczne o uczniach przystepujących do egzaminu maturalnego w 2014 roku.

Kategorie
Aktualności
Skip to content