Aktualności

Egzamin maturalny

Arkusze – test diagnostyczny – grudzień 2022

Filozofia – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MFIP-R0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MFIP-R0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MFIP-R0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MFIP-R0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MFIP-R0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MFIP-R0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MFIP-R0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MFIP-R0-Z00-2212)


Fizyka – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MFAP-R0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MFAP-R0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MFAP-R0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MFAP-R0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MFAP-R0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MFAP-R0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MFAP-R0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MFAP-R0-Z00-2212)


Historia muzyki – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MHMP-R0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MHMP-R0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MHMP-R0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MHMP-R0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MHMP-R0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MHMP-R0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MHMP-R0-Z00-2212)


Historia sztuki – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MHSP-R0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MHSP-R0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MHSP-R0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MHSP-R0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MHSP-R0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MHSP-R0-Q00-2212)


Język polski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi problemami w uczeniu się (MPOP-P1-100-2212, MPOP-P2-100-2212, MPOU-P1-100-2212, MPOU-P2-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MPOP-P1-200-2212, MPOP-P2-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MPOP-P1-300-2212, MPOP-P2-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MPOP-P1-400-2212, MPOP-P2-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MPOP-P1-660-2212, MPOP-P2-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MPOP-P1-700-2212, MPOP-P2-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPOP-P1-Q00-2212, MPOP-P2-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MPOP-P1-Z00-2212, MPOP-P2-Z00-2212)


Język polski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi problemami w uczeniu się (MPOP-R0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MPOP-R0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MPOP-R0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MPOP-R0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MPOP-R0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MPOP-R0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPOP-R0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MPOP-R0-Z00-2212)


Język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJLP-R0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJLP-R0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJLP-R0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJLP-R0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJLP-R0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJLP-R0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJLP-R0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJLP-R0-Z00-2212)


Język białoruski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMBB-P0-100-2212)


Język kaszubski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMKK-R0-100-2212)


Język hebrajski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMHH-P0-100-2212)


Język litewski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMLL-P0-100-2212)


Język łemkowski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMZZ-R0-100-2212)


Język niemiecki – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMNN-P0-100-2212)


Język ukraiński – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMUU-P0-100-2212)


Matematyka – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi problemami w uczeniu się (MMAP-P0-100-2212, MMAU-P0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-P0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MMAP-P0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MMAP-P0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MMAP-P0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MMAP-P0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym (MMAP-P0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MMAP-P0-Z00-2212)


Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MWOP-R0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MWOP-R0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MWOP-R0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MWOP-R0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MWOP-R0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MWOP-R0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MWOP-R0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MWOP-R0-Z00-2212)


Język angielski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAP-P0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-P0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJAP-P0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJAP-P0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJAP-P0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJAP-P0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJAP-P0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJAP-P0-Z00-2212)


Język angielski– poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAP-R0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-R0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJAP-R0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJAP-R0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJAP-R0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJAP-R0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJAP-R0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJAP-R0-Z00-2212)


Język angielski – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAA-D0-100-2212)


Język francuski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJFP-P0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJFP-P0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJFP-P0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJFP-P0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJFP-P0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJFP-P0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJFP-P0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJFP-P0-Z00-2212)


Język francuski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJFP-R0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJFP-R0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJFP-R0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJFP-R0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJFP-R0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJFP-R0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJFP-R0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJFP-R0-Z00-2212)


Język francuski – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJFF-D0-100-2212)


Język hiszpański – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJHP-P0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJHP-P0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJHP-P0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJHP-P0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJHP-P0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJHP-P0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJHP-P0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJHP-P0-Z00-2212)


Język niemiecki – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJNP-P0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJNP-P0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJNP-P0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJNP-P0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJNP-P0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJNP-P0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJNP-P0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJNP-P0-Z00-2212)


Język niemiecki – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJNP-R0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJNP-R0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJNP-R0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJNP-R0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJNP-R0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJNP-R0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJNP-R0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJNP-R0-Z00-2212)


Język niemiecki – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJNN-D0-100-2212)


Język rosyjski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJRP-P0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJRP-P0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJRP-P0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJRP-P0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJRP-P0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJRP-P0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJRP-P0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJRP-P0-Z00-2212)


Język włoski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJWP-P0-100-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJWP-P0-200-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJWP-P0-300-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJWP-P0-400-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MJWP-P0-660-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJWP-P0-700-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJWP-P0-Q00-2212)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MJWP-P0-Z00-2212)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content