Egzamin maturalny

Informacja dla osób, które zadeklarowały zdawanie ustnych egzaminów maturalnych w 2020 r. 1. Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 25 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia … Czytaj dalej Egzamin maturalny