Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2017 po sesji poprawkowej (sierpniowej)

Wyniki egzaminu maturalnego w 2017 roku w kraju

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2017 r.

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2017 w województwie dolnośląskim i opolskim

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2017 r. w województwie dolnośląskim.

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2017 r. w województwie opolskim.

 

Zdawalność egzaminu maturalnego 2017

nowa formuła – tabela

Zdawalność egzaminu maturalnego 2017 według powiatów

nowa formuła – tabela

Wyniki egzaminu maturalnego 2017 według przedmiotów

nowa formuła – tabela i wykresy przekrojowe – województwa

nowa formuła – tabela i wykresy przekrojowe – miasto Wrocław i Opole

nowa formuła – tabela – egzaminy ustne

Wyniki egzaminu maturalnego w 2017 r. według szkół, powiatów i województw

Zdawalność egzaminu maturalnego (w tym zdawalność obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów)

Średnie wyniki procentowe obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów

Średnie wyniki procentowe dodatkowych egzaminów pisemnych z wybranych przedmiotów i poziomów

Kategorie
Aktualności
Skip to content