Aktualności

Arkusze ze sprawdzianu – 1 kwietnia 2015


Część 1. Język polski i matematyka

SP-1-152 – Arkusz dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + odpowiedzi
SP-2-152 – Arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + odpowiedzi
SP-4-152 – Arkusz dla uczniów słabowidzących – czcionka 16 pkt  + odpowiedzi
SP-5-152 – Arkusz dla uczniów słabowidzących – czcionka 24 pkt + odpowiedzi
SP-7-152 – Arkusz dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi
SP-8-152 – Arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi


Część 2. Język obcy nowożytny

Arkusze dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X

SA-1-152  Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
SF-1-152  Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
SE-1-152  Język hiszpański + transkrypcja  + odpowiedzi
SN-1-152  Język niemiecki + transkrypcja  + odpowiedzi
SR-1-152  Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera  

SA-2-152  Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
SF-2-152  Język francuski + transkrypcja  + odpowiedzi
SN-2-152  Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
SR-2-152  Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów słabowidzących – czcionka 16 pkt

SA-4-152  Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
SN-4-152  Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów słabowidzących – czcionka 24 pkt
SA-5-152  Język angielski  + transkrypcja  + odpowiedzi
SN-5-152  Język niemiecki + transkrypcja  + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

SA-7-152  Język angielski  + odpowiedzi
SN-7-152  Język niemiecki  + odpowiedzi
SR-7-152  Język rosyjski + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
SA-8-152  Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
SF-8-152  Język francuski + transkrypcja  + odpowiedzi
SN-8-152  Język niemiecki + transkrypcja  + odpowiedzi
SR-8-152  Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content