Aktualności

Arkusze i klucze punktowania – egzamin gimnazjalny 2013

Część humanistyczna – 23-04-2013 r.

Historia i Wiedza o społeczeństwie

GH-H1-132 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + odpowiedzi
GH-H7-132 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
GH-H8-132 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

 

Język polski

GH-P1-132 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + odpowiedzi
GH-P7-132 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
GH-P8-132 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi


Część matematyczno-przyrodnicza 24-04-2013 r.

Przedmioty przyrodnicze

GM-P1-132 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + odpowiedzi
GM-P7-132 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
GM-P8-132 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

 

Matematyka

GM-M1-132 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + odpowiedzi
GM-M7-132 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
GM-M8-132 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi


Język obcy nowożytny – 25-04-2013 r.

Poziom podstawowy

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1)
Język angielski  + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7)

Język angielski + odpowiedzi
Język niemiecki + odpowiedzi
Język rosyjski + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8)

Język angielski  + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski  + transkrypcja + odpowiedzi

 

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1)
Język angielski  + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7)

Język angielski + odpowiedzi
Język niemiecki + odpowiedzi
Język rosyjski + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8)

Język angielski  + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content