Aktualności

Arkusze i klucze punktowania – egzamin gimnazjalny 2012

Część humanistyczna – 24-04-2012 r.

Historia i Wiedza o społeczeństwie

GH-H1-122 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + odpowiedzi
GH-H4-122 – arkusz dla uczniów słabo widzących
GH-H7-122 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
GH-H8-122 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

Język polski

GH-P1-122 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + odpowiedzi
GH-P4-122 – arkusz dla uczniów słabo widzących
GH-P7-122 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
GH-P8-122 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi


Część matematyczno-przyrodnicza 25-04-2012 r.

Przedmioty przyrodnicze

GM-P1-122 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + klucz punktowania
GM-P4-122 – arkusz dla uczniów słabo widzących
GM-P7-122 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących  + klucz punktowania
GM-P8-122 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + klucz punktowania

Matematyka

GM-M1-122 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + klucz odpowiedzi
GM-M4-122 – arkusz dla uczniów słabo widzących
GM-M7-122 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszącychklucz odpowiedzi
GM-M8-122 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + klucz odpowiedzi


Język obcy nowożytny – 26-04-2012 r.

Poziom podstawowy

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1)
Język angielski  + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język hiszpański + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język włoski + transkrypcja + klucz odpowiedzi

Arkusze dla uczniów słabo widzących (A-4)

Język angielski
Język francuski
Język niemiecki
Język rosyjski

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7)

Język angielski + klucz odpowiedzi
Język niemiecki + klucz odpowiedzi
Język rosyjskiklucz odpowiedzi

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8)

Język angielski  + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język francuski  + transkrypcja + klucz odpowiedzi

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1)
Język angielski  + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język hiszpański + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język włoski + transkrypcja + klucz odpowiedzi

Arkusze dla uczniów słabo widzących (A-4)

Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7)

Język angielski  + klucz odpowiedzi
Język niemiecki + klucz odpowiedzi
Język rosyjski + klucz odpowiedzi

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8)

Język angielski  + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + klucz odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + klucz odpowiedzi

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content