Aktualności

Arkusze – egzamin ósmoklasisty 2019

Język polski – 15 kwietnia 2019 r.

OPOP-100-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X
OPOP-200-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
OPOP-400-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
OPOP-500-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
OPOP-700-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
OPOP-800-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
OPOP-C00-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu
OPOP-Q00-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym


Matematyka – 16 kwietnia 2019 r.

OMAP-100-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X
OMAP-200-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
OMAP-400-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
OMAP-500-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
OMAP-700-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
OMAP-800-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
OMAP-C00-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu
OMAP-Q00-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym


Język angielski – 17.04.2019 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJAP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP_800)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJAP_Q00)

Język francuski – 17.04.2019 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP_100)

Język hiszpański – 17.04.2019 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP_100)

Język niemiecki – 17.04.2019 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJNP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJNP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP_800)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJNP_Q00)

Język rosyjski – 17.04.2019 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJRP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJRP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJRP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP_800)

Język włoski – 17.04.2019 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP_100)


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.