Aktualności

Arkusze – Egzamin maturalny 2023

Biologia

Formuła 2023

MBIP-R0-100-2305

Formuła 2015

EBIP-R0-100-2305

Chemia

Formuła 2023

MCHP-R0-100-2305

Formuła 2015

ECHP-R0-100-2305

Filozofia

Formuła 2023

MFIP-R0-100-2305

Formuła 2015

EFIP-R0-100-2305

Fizyka

Formuła 2023

MFAP-R0-100-2305

Formuła 2015

EFAP-R0-100-2305

Geografia

Formuła 2023

MGEP-R0-100-2305

Formuła 2015

EGEP-R0-100-2305

Historia

Formuła 2023

MHIP-R0-100-2305

Formuła 2015

EHIP-R0-100-2305

Historia muzyki

Formuła 2023

MHMP-R0-100-2305

Formuła 2015

EHMP-R0-100-2305

Historia sztuki

Formuła 2023

MHSP-R0-100-2305

Formuła 2015

EHSP-R0-100-2305

Informatyka

Formuła 2023

MINP-R0-100-2305

Formuła 2015

EINP-R1-100-2305
EINP-R2-100-2305

Język białoruski

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MMBB-P0-100-2305

Poziom rozszerzony

MMBB-R0-100-2305.pdf

Formuła 2015

Język kaszubski

Formuła 2023

Poziom rozszerzony

MMKK-R0-100-2305

Formuła 2015

Język litewski

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MMLL-P0-100-2305.pdf

Poziom rozszerzony

MMLL-R0-100-2305

Formuła 2015

Język ukraiński

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MMUU-P0-100-2305

Poziom rozszerzony

MMUU-R0-100-2305

Formuła 2015

Język łaciński i kultura antyczna

Formuła 2023

MJLP-R0-100-2305.pdf

Formuła 2015

EJLP-R0-100-2305.pdf

Język polski

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MPOP-P1-100-2305, MPOU-P1-100-2305
MPOP-P2-100-2305, MPOU-P2-100-2305

MPOP-P1-700-2305
MPOP-P2-700-2305

Poziom rozszerzony

MPOP-R0-100-2305

Formuła 2015

Poziom podstawowy

EPOP-P1-100-2305, EPOU-P1-100-2305
EPOP-P2-100-2305, EPOU-P2-100-2305

EPOP-P1-700-2305
EPOP-P2-700-2305

Poziom rozszerzony

EPOP-R0-100-2305

Matematyka

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MMAP-P0-100-2305
MMAU-P0-100-2305

Poziom rozszerzony

MMAP-R0-100-2305

Formuła 2015

Poziom podstawowy

EMAP-P0-100-2305
EMAU-P0-100-2305

Poziom rozszerzony

EMAP-R0-100-2305

Wiedza o społeczeństwie

Formuła 2023

MWOP-R0-100-2305

Formuła 2015

EWOP-R0-100-2305

Język angielski

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MJAP-P0-100-2305
MJAU-P0-100-2305

MJAP-P0-700-2305

Poziom rozszerzony

MJAP-R0-100-2305

MJAP-R0-700-2305

Poziom dwujęzyczny

MJAA-D0-100-2305

Formuła 2015

Poziom podstawowy

EJAP-P0-100-2305
EJAU-P0-100-2305

EJAP-P0-700-2305

Poziom rozszerzony

EJAP-R0-100-2305

EJAP-R0-700-2305

Poziom dwujęzyczny

EJAA-D0-100-2305

Język francuski

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MJFP-P0-100-2305

Poziom rozszerzony

MJFP-R0-100-2305

Poziom dwujęzyczny

MJFF-D0-100-2305

Formuła 2015

Poziom podstawowy

EJFP-P0-100-2305

Poziom rozszerzony

EJFP-R0-100-2305

Język hiszpański

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MJHP-P0-100-2305

Formuła 2015

Poziom podstawowy

EJHP-P0-100-2305

Język niemiecki

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MJNP-P0-100-2305

Poziom rozszerzony

MJNP-R0-100-2305

Poziom dwujęzyczny

MJNN-D0-100-2305

Formuła 2015

Poziom podstawowy

EJNP-P0-100-2305

Poziom rozszerzony

EJNP-R0-100-2305

Język rosyjski

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MJRP-P0-100-2305
MJRU-P0-100-2305

Poziom rozszerzony

MJRP-R0-100-2305

Poziom dwujęzyczny

MJRR-D0-100-2305

Formuła 2015

Poziom podstawowy

EJRP-P0-100-2305
EJRU-P0-100-2305

Poziom rozszerzony

EJRP-R0-100-2305

Język włoski

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MJWP-P0-100-2305

Poziom rozszerzony

MJWP-R0-100-2305

Formuła 2015

Poziom podstawowy

EJWP-P0-100-2305

Poziom rozszerzony

EJWP-R0-100-2305

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content