Aktualności

Arkusze – Egzamin maturalny 2022

Geografia

Poziom rozszerzony

EGEP-R0-100-2205

Język białoruski

Poziom podstawowy

EMBB-P0-100-2205

Język litewski

Poziom podstawowy

EMLL-P0-100-2205

Język ukraiński

Poziom podstawowy

EMUU-P0-100-2205

Historia

Poziom rozszerzony

EHIP-R0-100-2205

Chemia

Poziom rozszerzony

ECHP-R0-100-2205

Wiedza o społeczeństwie

Poziom rozszerzony

EWOP-R0-100-2205

Biologia

Poziom rozszerzony

EBIP-R0-100-2205

Filozofia

Poziom rozszerzony

EFIP-R0-100-2205

Język angielski

Poziom podstawowy

EJAP-P0-100-2205, EJAU-P0-100-2205

EJAP-P0-700-2205

Język angielski

Poziom rozszerzony

EJAP-R0-100-2205

EJAP-R0-700-2205

Język angielski

Poziom dwujęzyczny

EJAA-D0-100-2205

Język francuski

Poziom podstawowy

EJFP-P0-100-2205

Język francuski

Poziom rozszerzony

EJFP-R0-100-2205

Język francuski

Poziom dwujęzyczny

EJFF-D0-100-2205

Język hiszpański

Poziom podstawowy

EJHP-P0-100-2205

Język hiszpański

Poziom rozszerzony

EJHP-R0-100-2205

Język hiszpański

Poziom dwujęzyczny

EJHH-D0-100-2205

Język niemiecki

Poziom podstawowy

EJNP-P0-100-2205

Język rosyjski

Poziom podstawowy

EJRP-P0-100-2205, EJRU-P0-100-2205

Język rosyjski

Poziom rozszerzony

EJRP-R0-100-2205

Język rosyjski

Poziom dwujęzyczny

EJRR-D0-100-2205

Język włoski

Poziom podstawowy

EJWP-P0-100-2205

Historia muzyki

Poziom rozszerzony

EHMP-R0-100-2205

Matematyka

Poziom podstawowy

EMAP-P0-100-2205

Matematyka

Poziom rozszerzony

EMAP-R0-100-2205

Język łaciński i kultura antyczna

Poziom rozszerzony

EJLP-R0-100-2205

Język polski

Poziom podstawowy

EPOP-P1-100-2205, EPOP-P2-100-2205, EPOU-P1-100-2205, EPOU-P2-100-2205

EPOP-P1-700-2205, EPOP-P2-700-2205

Język polski

Poziom rozszerzony

EPOP-R0-100-2205

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content