Aktualności

Arkusze – egzamin maturalny 2019

Egzamin w nowej formule

Język polski

MPO-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-192 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-192 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-192 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język łaciński i kultura antyczna

MKL-R1_1P-192 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

MWO-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Informatyka

MIN-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN-R2_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Biologia

MBI-R1_1P-192 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Filozofia

MFI-R1_1P-192 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Historia

MHI-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia sztuki

MHS-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Chemia

MCH-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Geografia

MGE-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony – barwny załącznik do arkusza

Fizyka

MFA-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia muzyki

MHM-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język kaszubski

MOK-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język łemkowski

MOZ-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język litewski

MOL-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOL-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język ukraiński

MOU-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOU-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język białoruski

MOB-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

Język angielski

MJA-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_7P-192 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_7P-192 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD-R1_1A-192 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język niemiecki

MJN-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MND-R1_1N-192 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język rosyjski

MJR-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język francuski

MJF-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-192 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język hiszpański

MJH-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-192 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język włoski

MJW-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

 


Stara formuła egzaminu

Język polski

MPO-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-R1_1P-192 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

MWO-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Informatyka

MIN-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz część I
MIN-P2_1P-192 poziom podstawowy – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN-R2_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Biologia

MBI-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia

MHI-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Chemia

MCH-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Geografia

MGE-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy – mapa do arkusza
MGE-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony – mapa do arkusza

Fizyka

MFA-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język angielski

MJA-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJA-R2_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język niemiecki

MJN-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJN-R2_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język rosyjski

MJR-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content