Arkusze – egzamin maturalny 2017

Język polski

MPO-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-172 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język łaciński i kultura antyczna

MKL-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

MWO-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Informatyka

MIN-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN-R2_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Biologia

MBI-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Filozofia

MFI-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Historia

MHI-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia sztuki

MHS-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Chemia

MCH-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Geografia

MGE-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony – barwny załącznik do arkusza

Fizyka

MFA-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia muzyki

MHM-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Przyklady_nutowe.PDF poziom rozszerzony – przykłady nutowe do wybranych zadań

Język kaszubski

MOK-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język łemkowski

MOZ-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język litewski

MOL-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOL-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język ukraiński

MOU-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOU-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język białoruski

MOB-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOB-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język angielski

MJA-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJA-P1_7P-172 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJA-R1_7P-172 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD-R1_1A-172 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Język niemiecki

MJN-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJN-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MND-R1_1N-172 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Język rosyjski

MJR-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJR-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Język francuski

MJF-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJF-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MFD-R1_1F-172 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Język hiszpański

MJH-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJH-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MHD-R1_1H-172 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Język włoski

MJW-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJW-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Kategorie
Aktualności
Skip to content