Aktualności

Arkusze – egzamin maturalny 2015

Formuła do 2014 "stara matura"Formuła od 2015 "nowa matura"
Język polski
MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
Wiedza o tańcu
MWT-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MWT-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Matematyka
MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + zasady oceniania
MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + zasady oceniania
MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
Język łaciński i kultura antyczna
MKL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
Język angielski
MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 1 + zasady oceniania
MJA-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_7P-152 poziom rozszerzony − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Biologia
MBI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
Wiedza o społeczeństwie
MWO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
Fizyka
MFA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Filozofia
MFI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
Język niemiecki
MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 1. + zasady oceniania
MJN-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-P1_7P-152 poziom podstawowy − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_7P-152 poziom rozszerzony − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Geografia
MGE-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP poziom podstawowy – mapa do arkusza
MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR poziom rozszerzony – mapa do arkusza
MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Załącznik – barwny załącznik do arkusza
Historia muzyki
MHM-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język rosyjski
MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 1. + zasady oceniania
MJR-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Chemia
MCH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Historia sztuki
MHS-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język francuski
MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 1. + zasady oceniania
MJF-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Informatyka
MIN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część I + zasady oceniania
MIN-P2_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I + zasady oceniania
MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I + zasady oceniania
MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
Historia
MHI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język hiszpański
MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 1. + zasady oceniania
MJH-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język włoski
MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 1. + zasady oceniania
MJW-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język białoruski
 MOB-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOB-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język kaszubski
 MOK-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język litewski
 MOL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOL-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język łemkowski
 MOZ-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język ukraiński
 MOU-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOU-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.