Aktualności

Arkusze – egzamin gimnazjalny 2018

Historia i wiedza o społeczeństwie – 18.04.2018 r.


Język polski – 18.04.2018 r.

Przedmioty przyrodnicze – 19.04.2018 r.

GM-P1-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X
GM-P2-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
GM-P4-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
GM-P5-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
GM-P7-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
GM-P8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Matematyka – 19.04.2018 r.

GM-M1-182 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi
GM-M2-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
GM-M4-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
GM-M5-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
GM-M7-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
GM-M8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim


Język obcy nowożytny – 20.04.2018 r.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-182 Język angielski + transkrypcja
GF-P1-182 Język francuski + transkrypcja
GE-P1-182 Język hiszpański + transkrypcja
GN-P1-182 Język niemiecki + transkrypcja
GR-P1-182 Język rosyjski + transkrypcja
GW-P1-182 Język włoski + transkrypcja 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-P2-182 Język angielski + transkrypcja
GF-P2-182 Język francuski + transkrypcja
GE-P2-182 Język hiszpański + transkrypcja
GN-P2-182 Język niemiecki + transkrypcja
GR-P2-182 Język rosyjski + transkrypcja 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-182 Język angielski + transkrypcja
GF-P4-182 Język francuski + transkrypcja
GN-P4-182 Język niemiecki + transkrypcja
GR-P4-182 Język rosyjski + transkrypcja

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-182 Język angielski + transkrypcja
GN-P5-182 Język niemiecki + transkrypcja 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-182 Język angielski
GN-P7-182 Język niemiecki
GR-P7-182 Język rosyjski 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-182 Język angielski + transkrypcja
GN-P8-182 Język niemiecki + transkrypcja
GR-P8-182 Język rosyjski + transkrypcja

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-182 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja
GF-R1-182 Język francuski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja
GE-R1-182 Język hiszpański: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja
GN-R1-182 Język niemiecki: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja
GR-R1-182 Język rosyjski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja
GW-R1-182 Język włoski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-R2-182 Język angielski + transkrypcja
GF-R2-182 Język francuski + transkrypcja
GN-R2-182 Język niemiecki + transkrypcja 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-R4-182 Język angielski + transkrypcja
GF-R4-182 Język francuski + transkrypcja
GN-R4-182 Język niemiecki + transkrypcja 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-R5-182 Język angielski + transkrypcja
GN-R5-182 Język niemiecki + transkrypcja 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-R7-182 Język angielski
GN-R7-182 Język niemiecki
GR-R7-182 Język rosyjski 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-R8-182 Język angielski + transkrypcja
GN-R8-182 Język niemiecki + transkrypcja
GR-R8-182 Język rosyjski + transkrypcja 


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.