Aktualności

Arkusze – egzamin gimnazjalny 2015

Historia i wiedza o społeczeństwie – 21.04.2015 r.

GH-H1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + odpowiedzi
GH-H2-152 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + odpowiedzi
GH-H4-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 16 pkt + odpowiedzi
GH-H5-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 24 pkt + odpowiedzi
GH-H7-152 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi
GH-H8-152 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

Język polski

GH-P1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + odpowiedzi
GH-P2-152 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + odpowiedzi
GH-P4-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 16 pkt + odpowiedzi
GH-P5-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 24 pkt + odpowiedzi
GH-P7-152 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi
GH-P8-152 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi


Przedmioty przyrodnicze – 22.04.2015 r.

GM-P1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + odpowiedzi
GM-P2-152 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + odpowiedzi
GM-P4-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 16 pkt + odpowiedzi
GM-P5-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 24 pkt + odpowiedzi
GM-P7-152 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi
GM-P8-152 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

Matematyka

GM-M1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + odpowiedzi
GM-M2-152 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + odpowiedzi
GM-M4-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 16 pkt + odpowiedzi
GM-M5-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 24 pkt + odpowiedzi
GM-M7-152 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi
GM-M8-152 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi


Języki obce – 23.04.2015 r.

Poziom podstawowy

Język angielski

GA-P1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + transkrypcja + odpowiedzi
GA-P2-152 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + transkrypcja + odpowiedzi
GA-P4-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 16 pkt + transkrypcja + odpowiedzi
GA-P5-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 24 pkt + transkrypcja + odpowiedzi
GA-P7-152 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi
GA-P8-152 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + transkrypcja + odpowiedzi

Język niemiecki

GN-P1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + transkrypcja + odpowiedzi
GN-P2-152 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + transkrypcja + odpowiedzi
GN-P4-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 16 pkt + transkrypcja + odpowiedzi
GN-P5-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 24 pkt + transkrypcja + odpowiedzi
GN-P7-152 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi
GN-P8-152 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + transkrypcja + odpowiedzi

Język rosyjski

GR-P1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + transkrypcja + odpowiedzi
GR-P2-152 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + transkrypcja + odpowiedzi
GR-P4-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 16 pkt + transkrypcja + odpowiedzi
GR-P5-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 24 pkt + transkrypcja + odpowiedzi
GR-P7-152 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących odpowiedzi
GR-P8-152 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + transkrypcja + odpowiedzi

Język francuski

GF-P1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + transkrypcja + odpowiedzi
GF-P2-152 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  + transkrypcja + odpowiedzi
GF-P4-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 16 pkt + transkrypcja + odpowiedzi

Język hiszpański

GE-P1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + transkrypcja + odpowiedzi

Język włoski

GW-P1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + transkrypcja + odpowiedzi

 

Poziom rozszerzony

Język angielski

GA-R1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + odpowiedzi
GA-R2-152 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + transkrypcja + odpowiedzi
GA-R4-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 16 pkt + transkrypcja + odpowiedzi
GA-R5-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 24 pkt + transkrypcja + odpowiedzi
GA-R7-152 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi
GA-R8-152 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + transkrypcja + odpowiedzi

Język niemiecki

GN-R1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + odpowiedzi
GN-R2-152 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + transkrypcja + odpowiedzi
GN-R4-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 16 pkt + transkrypcja + odpowiedzi
GN-R5-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 24 pkt + transkrypcja + odpowiedzi
GN-R7-152 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi
GN-R8-152 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + transkrypcja + odpowiedzi

Język rosyjski

GR-R1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + odpowiedzi
GR-R2-152 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + transkrypcja + odpowiedzi
GR-R4-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 16 pkt + transkrypcja + odpowiedzi
GR-R5-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 24 pkt + transkrypcja + odpowiedzi
GR-R7-152 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi
GR-R8-152 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + transkrypcja + odpowiedzi

Język francuski

GF-R1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + odpowiedzi
GF-R2-152 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  + transkrypcja + odpowiedzi
GF-R4-152 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących – czcionka 16 pkt + transkrypcja + odpowiedzi

Język hiszpański

GE-R1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + odpowiedzi

Język włoski

GW-R1-152 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + odpowiedzi


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content