Aktualności

Egzamin maturalny

Konferencje dla przewodniczących lub zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny

Konferencje poświęcone przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2019 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wykaz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2.: czerwiec – lipiec 2019 r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konferencji

II Konferencja dla nauczycieli chemii

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konferencji

Konferencja dla nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja o nr konta i opłacie za egzamin maturalny w 2019 r.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Arkusze pokazowe – grudzień 2018

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Miejsce zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej – luty 2019 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w trakcie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.