Aktualności

Diagnoza 2021

Link do arkuszy

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego (aktualizacja z 25 lutego 2021 r.).

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r.dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Szkolenie dla dyrektorów szkół, placówek i centrów oraz podmiotów prowadzących KKZ i pracodawców przeprowadzających w Sesji 2. Lato 2021 (czerwiec-lipiec 2021) egzaminy według Formuły 2019 i Formuły 2017.

Czytaj więcej...

Konkurs dla kandydatów na autorów, recenzentów / członków Zespołu Krajowego w Poznaniu

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 – formuła 2019 – aktualizacja z 2 lutego 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 – formuła 2017 – aktualizacja z 2 lutego 2021 r.

Czytaj więcej...

Problemy z pocztą elektroniczną

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych występują problemy z dostarczaniem poczty elektronicznej. Po wysłaniu wiadomości prosimy o weryfikację, czy wiadomość nie powróciła z adnotacją „niedostarczone”/”undelivered”. Mogą Państwo również użyć opcji żądania potwierdzenia przeczytania, aby upewnić się, że wiadomość dotarła do naszej skrzynki.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.