Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Dyplomy

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie – stary i nowy egzamin

Szkolenie dla szkół/placówek/organizatorów KKZ/ośrodków, które przeprowadzają egzamin zawodowy (stary i/lub nowy egzamin) w sesji czerwiec-lipiec 2017 roku

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie – stary i nowy egzamin

Sesja – CZERWIEC-LIPIEC 2017 – Miejsca i terminy zdawania

Czytaj więcej...

Arkusze – egzamin maturalny 2017

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – stary egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2017 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w trakcie egzaminu.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego w 2017 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2017 r.

Czytaj więcej...

Arkusze – egzamin gimnazjalny 2017

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Komunikat o absolwentach technikum

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.