Aktualności

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – formuła 2019 – przeprowadzanego w 2020 r. – aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – formuła 2017 – przeprowadzanego w 2020 r. – aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – formuła 2012 – przeprowadzanego w 2020 r. – aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. – Formuła 2012 i Formuła 2017 oraz egzaminu zawodowego w sesji sierpień-wrzesień 2020 r. – Formuła 2019.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 – Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 – Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja dla osób, które zadeklarowały zdawanie ustnych egzaminów maturalnych w 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny, maturalny, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowy

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny, maturalny, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowy

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.