Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w trakcie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Aktualizacja KKZ

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

11, 12 grudnia 2018 – dodatkowe szkolenie z zakresu procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń-luty 2019 – Podstawa programowa 2012 – Miejsca i terminy zdawania

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne – podstawa programowa 2012 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i pracodawców.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konferencji

Konferencja dla nauczycieli polonistów szkół ponadgimnazjalnych

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Przekazywanie danych do egzaminu ósmoklasisty

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konferencji

Politechnika Wrocławska oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu zapraszają nauczycieli i dyrektorów szkół, nauczycieli akademickich i studentów, przedstawicieli: kadry naukowo-badawczej środowisk akademickich, administracji samorządowej, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na XV Konferencję Regionalną pt. Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach – 23 listopada 2018.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.