Aktualności

Zaproszenie na konferencję dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Sprawozdanie i wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Konferencja dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2021 po sesji poprawkowej (sierpniowej)

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Miejsce zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej – październik 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 czerwca 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Konferencja dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pracodawców.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości narodowej w roku 2023.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Przekazanie wyników do szkół i zdających.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.