Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji

Konferencja dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadgimnazjalnych

Czytaj więcej...

Egzaminatorzy

Szkolenie uzupełniające egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Weryfikacja list zdających – sesja 1. Zima 2019 – Podstawa programowa 2012

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Konferencje dla przewodniczących ZE szkół ponadgimnazjalnych

Czytaj więcej...

Egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Czytaj więcej...

Egzaminatorzy

Informacja o szkoleniach dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty w 2018 roku

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o opłatach za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów szkół i KKZ  przystępujących po raz trzeci lub kolejny do egzaminu.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny

Konferencje dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2018 po sesji poprawkowej (sierpniowej)

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.