Aktualności

Egzamin ósmoklasisty

Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Konkurs na autorów, recenzentów, członków Zespołów Krajowych w nowych zawodach szkolnictwa branżowego monter konstrukcji budowlanych i technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego.

Czytaj więcej...

Arkusze – Egzamin ósmoklasisty 2022

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w maju 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Pismo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych

Czytaj więcej...

Arkusze – Egzamin maturalny 2022

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikaty dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Pismo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 kwietnia 2022 do przewodniczących PZE i ZN.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content