Aktualności

XVI Konferencja Regionalna „Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach”

Politechnika Wrocławska oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu mają przyjemność zaprosić na XVI Konferencję Regionalną pt. „Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach”

Czytaj więcej...

Konferencja dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadgimnazjalnych

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Weryfikacja list zdających – sesja styczeń–luty 2020 – formuła 2017.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Weryfikacja list zdających – sesja styczeń-luty 2020 – formuła 2012

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Konferencje dla przewodniczących ZE w zakresie egzaminu maturalnego.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. są jawne – formuła 2019.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 dla podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. – formuła 2019.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – formuła 2019 – przeprowadzanego w 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – formuła 2012 i 2017.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2019 po sesji poprawkowej (sierpniowej)

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.