Aktualności

Egzamin gimnazjalny

Konferencje szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych gimnazjów z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informujemy, że 8 lutego minął termin wnoszenia opłat za egzaminy maturalne. Wpłaty dokonane po 7 lutego będą sukcesywnie zwracane na numer konta podany w dowodzie wpłaty.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja dotycząca opłat za egzamin maturalny.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wykaz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Spotkanie dla dyrektorów szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2017/2018 – aktualizacja z 19 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2.: czerwiec – lipiec 2018 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko eksperta w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poszukuje kandydata na stanowisko eksperta/ głównego specjalisty z języka polskiego w Wydziale Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Miejsca zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2018

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.