Aktualności

Egzaminy eksternistyczne

Miejsce zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej – październik 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 – formuła 2019 – aktualizacja z 9 września 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 – formuła 2017 – aktualizacja z 9 września 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 – formuła 2012 – aktualizacja z 9 września 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej  w 2020 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Miejsca przeprowadzenia pisemnych egzaminów poprawkowych w sesji wrześniowej 2020 r. z podziałem na powiaty

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Przekazanie wyników do szkół i zdających – formuła 2017

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.