Aktualizacja danych egzaminatorów

W przypadku zmiany danych (nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, miejsca pracy) kandydat na egzaminatora i egzaminator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie OKE.
W tym celu należy wydrukować i wypełnić formularz aktualizacji danych i przesłać go na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
ul. Tadeusza Zielińskiego 57
53-533 Wrocław

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content