Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2020 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2020 r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku.

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Konferencje dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pracodawców.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r.  w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2021 (Styczeń-luty 2021) – formuła 2019.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 – formuła 2019 – aktualizacja z 30 września 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2020 po sesji poprawkowej (sierpniowej)

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Październikowe szkolenia dla dyrektorów szkół.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Październikowe szkolenia dla dyrektorów szkół.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Miejsce zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej – październik 2020 r.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.