Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2019 w województwie dolnośląskim i opolskim

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 lipca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 14 czerwca 2019 r. dotycząca terminu opublikowania kluczy odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego 18 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin gimnazjalny

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny, egzamin zawodowy

Zmienione komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminów w roku szkolnym 2018/2019 w związku ze zmianą rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 czerwca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I) i w Luksemburgu (Luksemburg I).

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie miejsca przeprowadzenia egzaminu w terminie dodatkowym w 2019 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dyplomy – sesja styczeń-luty 2019 r.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.