Sprawdzian - wgląd do prac egzaminie

Pliki w formacie .pdf

Informacja o wglądzie do prac po sprawdzianie w VI klasie szkoły podstawowej 

Wniosek o udostępnienie pracy do wglądu 

Wniosek o weryfikację sumy punktów


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/sprawdzian-wglad

()