Egzamin zawodowy

Organizacja

Informatory

Materiały egzaminacyjne

Wyniki

Wgląd do prac egzam.

Informacje dla zdających

Upow. ośrodków egzam.

Serwis inf. dyrektora


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/egzamin-zawodowy

()