Egzamin zawodowy - organizacja

Zgłaszanie szkół i uczniów

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Materiały informacyjne

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

Test kwalifikacyjny w zakresie kwalifikacji wstępnej dla technikum transportu drogowego

 


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/egzam-zaw-organizacja

()