Egzamin zawodowy - materiały egzaminacyjne

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - czerwiec 2016 r.

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - styczeń 2016 r.

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - czerwiec 2015 r.

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - styczeń 2015 r.

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - czerwiec 2014 r.

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - styczeń 2014 r.

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - czerwiec 2013 r.

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - styczeń 2013 r.

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - czerwiec 2012 r.

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - styczeń 2012 r.

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - czerwiec 2011 r.

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - czerwiec 2006 r. - styczeń 2011 r.

Przykładowe rozwiązania zadań egzaminacyjnych - Egzamin zawodowy - czerwiec 2009 r.

Przykłady rozwiązań zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego w technikach z komentarzem z 2008 r.

Przykłady rozwiązań zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego w technikach z komentarzem z 2007 r.

Przykłady rozwiązań zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego w technikach z komentarzem z 2006 r.

 

 

 


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/egzam-zaw-materialy

()