Egzamin maturalny - wgląd do prac egzam.

Pliki w formacie .pdf

Informacja o wglądzie do prac po egzaminie maturalnym 

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej

Wniosek o udostępnienie pracy do wglądu 


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/egzam-mat-wglad

()