Egzamin maturalny - organizacja

Zgłaszanie szkół i uczniów

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Materiały pomocnicze dla dyrektora szkoły

Komunikaty

Wzory, tablice i pomoce dla maturzystów

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/egzam-mat-organizacja

()