Egzamin gimnazjalny - wgląd do prac egzaminacyjnych

Pliki w formacie .pdf

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej

Wniosek o udostępnienie pracy do wglądu 

Wniosek o weryfikację sumy punktów


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/egzam-gimn-wglad

()