Egzamin gimnazjalny - organizacja

Zgłaszanie szkół i uczniów

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Materiały informacyjne

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

Zwolnienie z egzaminu


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/egzam-gimn-organizacja

()