Egzamin gimnazjalny - arkusze egzaminacyjne

Arkusze - egzamin gimnazjalny 2016
Arkusze - egzamin gimnazjalny 2015
Arkusze - egzamin gimnazjalny 2014
Arkusze - egzamin gimnazjalny 2013
Arkusze diagnostyczne 2012
Arkusze - egzamin gimnazjalny 2012
Arkusze - badanie diagnostyczne uczniów klas trzecich - grudzień 2011
Arkusze - przykładowe zestawy na 2012 r. - październik 2011


Arkusze egzaminu gimnazjalnego wg starej formuły:
Arkusze - egzamin gimnazjalny 2011
Arkusze - egzamin gimnazjalny 2010
Arkusze - egzamin gimnazjalny 2009
Arkusze - próbny egzamin gimnazjalny z języków obcych 2009
Arkusze - egzamin gimnazjalny 2008
Arkusze - próbny egzamin gimnazjalny z języków obcych 2008
Arkusze - egzamin gimnazjalny 2007
Arkusze - egzamin gimnazjalny 2006
Arkusze - egzamin gimnazjalny 2005
Arkusze - egzamin gimnazjalny 2004
Arkusze - egzamin gimnazjalny 2003


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/egzam-gimn-ark-egzam

()