Egzamin eksternistyczny

Informacje ogólne, harmonogramy, komunikaty

Zgłoszenia i opłaty

Informatory

Procedury i druki

Podstawa prawna


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/egzam-ekst

()